PROCES – VERBAL NR2333./.27.06.2023 de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitatrea dreptului de premtiune